Indbydelse til Generalforsamling

Gøngen bueklub

Onsdag d.3 April 2019 Kl. 18:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

 1. Valg af dirigent og referant

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen

  Formand:                                         Flemming Gyllenborg (Ikke på valg)

  Kassér:                                              Jane Sigil (ønsker ikke genvalg)

  Næstformand:                              Sahra Mørk (på valg)

  Bestyrelsesmedlem:                    Jørgen Rasmussen (på valg)

  Bestyrelsesmedlem:                    Maja Jensen (ikke på valg)

  Bestyrelsesmedlem:                    Peter Sigil (på valg)

  Bestyrelsesmedlem:                    Torben Michaelsen (på valg)

  1.Suppleant:                                   Brian Due (på valg)

  2.Suppleant:                                   Marianne Andersen (på valg)

 

         7.  Evt.

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 15/3

 

Mvh 

Flemming Gyllenborg

Formand

 

Den spirende ungdom og klubbens fremtid

DM Masters ude 2018 på Lundby Efterskole.

Tilmeldingsfristen for DM for Masters ude 2018 er nu overstået og klubberne vil få en tilbagemelder/kvittering inden for de nærmeste dage.  

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=4428

Partnerskabsaftale med Lundby Efterskole

Partnerskabsaftale med Lundby Efterskole sikre unge bueskytter mulighed for at fastholde deres buetræning alt imens de får deres livs efterskoleophold i Lundby

Overskrift

Træningstider

18-April-2018

Træningstider fra den 3/1-2018

Mandag, tirsdag og onsdage fra kl. 18-2O
Ungdom og senior træner samtidig, timen fra kl. 18-19 vil være på ungdommens præmisser men alle kan skyde med.
Tirsdag er forbeholdt Lundby Efterskole, men øvrige skytter er velkommen dog er der lukket når skolen er lukket..
Lørdag fra kl. 10-12 fællestræning.

For ungdommen er det besluttet at der skal strammes op på seriøsiteten og der fremover skal være en strategi for den enkelte skyttes udvikling. Indfasningen vil ske gradvis den næste månedstid således at vi ikke skrammer nogen væk

Uden for de normale træningstider står klubbens lokaler står til rådighed for klubbens medlemmer, reglerne herfor kan indhentes hos Flemming eller undertegnet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Flemming Gyllenborg

NY BESTYRELSE

Generalforsamling Gøngen Bueklub

Torsdag d. 12. april 2018

 

Den nye bestyrelse ser herefter sådan ud.

 

Formand.                           Flemming Gyllenborg

Næstformand.                  Sahra Mørk

Kasserer.                            Jane Sigil      

Best.medl.                          Jørgen Rasmussen

Best.medl.                          Maja Jensen

Best.medl.                          Peter Sigil

Best.medl.                          Ann Helen Madsen

 

Suppl.                                 Torben Michaelsen

Suppl.                                 Brian Due

Suppl.                                 Marianne Andersen

Besøg også vores facebook side.