Generalforsamling i Gøngen Bueklub

Torsdag den 30 marts kl. 18,30
Lundby Efterskole klasselokalet på 1 sal
 
Dagsorden iht. vedtægternes §8.:
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 
3. Kassereren forelægger årets resultat.
 
4. Fastsættelse af kontingent.
 
5. Indkomne forslag.
 
6. Valg til bestyrelsen.
• Formand (valg lige år)
• Kasserer (valg ulige år)
• 2 Best. medlem for 2 år
• 1 Best. medlem for 1 år
 
7. Valg af suppleanter.
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 
9. Eventuelt.
 
HUSK tilmelding her eller via mail til ms@bueklub.dk
 
Vel mødt

Danske mestre i Taastrup d. 4-5 marts 2017

Tillykke til Jane Sigil med Guld i Dame senior Langbue og til Thorkil Rylund, Rasmus Michelsen og Jane Sigil i Senior langbue hold.

OK støtter Gøngen med 6 øre pr liter benzin/diesel.

Vinterferie 2017

Vi holder vinterferie i uge 7.

Der er derfor ingen ungdoms træning. Dog vil der være mulighed for egen træning i henhold til de normale gældende regler.


Mvh. Sigil

Træningstider

23-Januar-2017

Træningstider fra den 30/1-2017

Mandag, tirsdag og onsdage fra kl. 18-20
Ungdom og senior træner samtidig, timen fra kl. 18-19 vil være på ungdommens præmisser men alle kan skyde med.
Lørdag fra kl. 10-12 fællestræning.

For ungdommen er det besluttet at der skal strammes op på seriøsiteten og der fremover skal være en strategi for den enkelte skyttes udvikling. Indfasningen vil ske gradvis den næste månedstid således at vi ikke skrammer nogen væk

Uden for de normale træningstider står klubbens lokaler står til rådighed for klubbens medlemmer, reglerne herfor kan indhentes hos Flemming eller undertegnet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnet.
Mvh. Sigil
tlf. 60786642

Tillykke med de flotte resultater til Gøngens skytter ved DM i Aalborg d. 27-28 august 2016.

Guld til Sahra i Dame senior langbue.

Sølv til Sif i Dame senior langbue.

Guld til Sahra og Mchael i langbue mixhold

Bronze til Flemmin i herre barbue

Bronze til Sahra, Sif og Michael i langbue hold.


Tillykke med de flotte resultater til Gøngens skytter ved SM i Nykøbing Falster d. 04 juni 2016.

Guld til Preben Larsen i herre master recurve.
Guld til Flemming Gyllenborg i herre master barbue.
Sølv til Peter Peter Alexander Sigil i herre compound.
Bronze til Michael Sigil i herre langbue

Senior DM i Lyngby

Så blev det de "gamle" der skulle vise deres ny klubtrøjer frem til Senior DM i Lyngby.

De klarede sig super godt.

Jane Sigil sølv i dame senior langbue.

Berit Poulsen bronze i dame senior langbue.

Casper Hansen bronze i herre senior langbue,

Jane, Casper og Thorkild bronze i langbue hold.

Desuden deltog Sif, Sahra og Peter som desværre endte lige ude for medalje rækken.

Ungdomstævne i Lyngby

De unge skytter var ude og lufte deres nye klubtrøjer. Hvilket det klarede flot ikke mindst på medaljesidenCool

Gøngen Bueklubs nye klubtrøjer

Gøngen Bueklub har i de seneste par år haft stor succes med skoleskydning-samarbejder på kryds og tværs på hele Sydsjælland, og det er en strategi, klubben fortsat vil føre og videreudvikle i fremtiden.

 

Et intensivt samarbejde med Lundby Efterskole og samlet Elite og breddesatsningen i Gøngen har vist sig at bære frugt.

 

Arrangeret morgen/eftermiddagstræning flere gange om ugen for Gøngens elites skytter, der går på Efterskolen og Gøngen elitesatsning, er blandt de tiltag, som har været med til at skabe en positiv udvikling i Gøngen. Skoleskydnings-samarbejdet er således i de senere år blevet udviklet til at omfatte flere skoler, og ikke kun Lundby Efterskole, dette er en vigtig del af klubbens strategi, hvis udviklingen skal fortsætte i den rigtige retning. Gøngen har i dag en bredde inden for bueskydning som sikre at der også bliver genereret nye elite skytter og således bindes bredden og eliten sammen.

Pbv.

Michael Sigil

Beskrivelse

Besøg også vores facebook side.